สิทธิศักดิ์ เพชรพญาไท

ชนะคะแนน

รุ่งแสงตะวัน ศิษย์ อ.บุญชอบ รุ่น 63.5 กก

ที่โรงเรียนราษีไศล อ. ราษีไศล จ. ศรีสะเกษ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หงส์ขาว ส. สายันต์ แชมป์ประเทศไทย 51 กก