X-FIGHT

X-FIGHT
Duration: -

X-FIGHT event, details as follow:

WMO HK Champion Title- Mr Leung Pak Yu (HK)

WMO PRO AM Title – Ms Zhang Min (china)

WMO PRO AM Title – Mr Sun Zhi Xiang(china)

WMO PRO AM Title – Mr Liu Chun Yin(HK)

WMO PRO AM Title – Mr Kennith Lee (HK)